PENGENALAN TERAS PENDIDIKAN

Golongan pelajar merupakan suatu aset yang sangat penting dan bernilai di dalam mencorak masa depan sesebuah negara. Kepentingan golongan tersebut haruslah dititikberatkan oleh semua pihak di mana segala aspek harus ditekankan termasuklah dari segi fizikal mahupun mental. Sehubungan dengan itu Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan menyahut cabaran untuk mengembeling usaha yang berterusan dalam mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan individu yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri yang akhirnya dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.

BERITA SEMASA

Teras Pendidikan

""
1
Pertanyaan Pendidikan
Nama
Mesej
0 /
Previous
Next
TOP