KENYATAAN TAWARAN TENDER

 

  1. Tender adalah dipelawa kepada pembekal Syarikat Bumiputera yang hendak menyertai Tender ini hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) & Kementerian Kewangan Malaysia(KKM) di bawah Kod Bidang : 020801 : Pakaian, 020802 : Kelengkapan Pakaian dan 020899 : Pembuat ;

 

Kod Tender Tarikh & Tempat Taklimat Tender Tarikh Tutup Serahan Tender

NO RUJUKAN : T/YTWP/01/2020-01

 

PERKHIDMATAN PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI MURID SEKOLAH RENDAH UNTUK YAYASAN TAQWA WILAYAH PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2021

DIWAJIBKAN

 

Tarikh : 25 Ogos 2020 (Selasa)

Masa : 11.30 am

Tempat : Bilik Mesyuarat,

Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan, Tkt. Bawah Lot 1, Bangunan TH,

148 Jalan Sultan Azlan Shah,

 51200 Kuala Lumpur

Tel : 03-40414155

 

Sesi taklimat adalah wajib dan

dihadiri oleh penama dalam Sijil

Akuan Pendaftaran Syarikat  sahaja.

Sila bawa bersama sijil asal dan

 kad pengenalan penama

untuk pengesahan.

 

18 Sep. 2020 (Jumaat)

12.00 pm

 

Peti Tender

Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan

Tingkat Bawah Lot 1

Bangunan Tabung Haji

No. 148, Jalan Sultan Azlan Shah

51200 Kuala Lumpur

 

a) Dokumen tender hendaklah dicetak, dilengkapkan dan dimasukkan ke dalam  sampul surat  yang berlakri (sealed) dan dilabelkan pada bahagian atas kiri  seperti berikut :

            No. Rujukan Tender

            Tajuk Tender

 

b) Semua tawaran tender hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang telah ditentukan sebelum atau pada pukul 12.00 pm pada tarikh yang ditetapkan.

 

d) Tawaran tender yang lewat diterima dari waktu & tarikh yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

 

e) Dokumen tender yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender tidak lewat dari tarikh dan waktu yang ditetapkan:

 

Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan

Tingkat Bawah Lot 1

Bangunan Tabung Haji

No. 148, Jalan Sultan Azlan Shah

51200 Kuala Lumpur

 

 

f) Tarikh Iklan : 18 Ogos 2020.