Objektif Korporat

Memacu Peranan Utama Yayasan Taqwa (MAIWP) melalui pengurusan yang Inovatif, Strategik dan Professional.

TOP