Peranan Utama

Memantapkan agihan dana kebajikan (Zakat-MAIWP) Demi Kesejahteraan Ummah Melalui Program dan Aktiviti yang berbentuk Pendidikan, Dakwah dan Kebajikan.

Menjana Tahap pemikiran Ummah Kearah masyarakat minda kelas pertama

Memantapkan rangkaian hubungan kerjasama diantara Jabatan/ Agensi Kerajaan dan Swasta, NGO, Persatuan serta media untuk mempertimbangkan keberkesanan Pelaksanaan Program dan Aktiviti dari masa ke semasa

Memperkasakan semangat dan Pertubuhan sukarelawan melalui Program dan aktiviti kemasyarakatan

Agen mempromosikan MAIWP dan PPZ agar kutipan Zakat di Wilayah Persekutuan bertambah dari Masa Ke Semasa

TOP