PROGRAM SAHSIAH UNGGUL INDIVIDU TERBILANG (SUIT) 2019, PERINGKAT NEGERI KEDAH

/ / Pendidikan

Pada 2 Julai 2019, Yayasan Taqwa (MAIWP) telah mengadakan Program Sahsiah Unggul Individu Terbilang (SUIT) 2019, Peringkat Negeri Kedah kepada seramai 200 orang pelajar (tingkatan 3 hingga 5) daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tajar. Program yang memfokuskan kepada pembentukan sahsiah diri pelajar khususnya kepada pelajar di peringkat menengah ini telah dilaksanakan bertempat di Surau SMK Tajar. Pelaksanaan program ini adalah berobjektifkan untuk memberi kesedaran dan membentuk para pelajar khususnya pelajar tingkatan 3 hingga 5 (peringkat kritikal dalam menempuh usia remaja) ke arah mempunyai keperibadian dan sahsiah diri yang baik. Melalui program yang dikendalikan oleh penceramah khas, Ustaz Ebit Lew dan Ustaz Saifullah ini, peserta dirangsang untuk melakukan perubahan diri melalui integrasi pada peringkat fizikal, mental, rohani, emosi dan sosial. Program ini juga dijalankan bagi membina keyakinan diri pelajar bahawa mereka telah dicipta dengan sebaik kejadian dan bukan dicipta untuk gagal. Peserta juga akan dibimbing untuk membuat persediaan untuk menghadapi cabaran dunia di masa akan datang dengan jati diri yang mantap dan komunikasi yang cemerlang. Melalui maklumbalas yang diberikan oleh Puan Azizah Binti Mohd Akhir yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling di SMK Tajar, beliau berpandangan keseluruhan program adalah menarik dan semua peserta dapat fokus dengan ceramah yang disampaikan oleh penceramah dan berharap agar program seumpama ini dapat diteruskan pada masa hadapan.